Grant Rhwystrau rhag Dechrau

Barriers To Start Up Grant

13 Rhagfyr
2021

𝐂𝐲𝐟𝐥𝐞 - 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐑𝐡𝐰𝐲𝐬𝐭𝐫𝐚𝐮 𝐫𝐡𝐚𝐠 𝐃𝐞𝐜𝐡𝐫𝐚𝐮

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau manylion ynglŷn â grant i gychwyn busnes. Mae meini prawf a bydd disgwyl i bob ymgeisydd ymgymryd â chymorth cychwyn busnes. Mae'r Hwb Menter (rhan o Busnes Cymru) ar gael i'ch cefnogi.

𝐂𝐚𝐦 𝟏 = Cysylltwch a Sian neu Anna ar post@hwbmenter.cymru / 07790 365476 / 07508 449 201 i drefnu cymorth 1i1 gyda'ch cais.

𝐂𝐚𝐦 𝟐 = Ymunwch a'n Miwtini Rhwystrau i Gychwyn Busnes a fydd yn ymdrin â gwybodaeth hanfodol sydd angen arnoch i redeg busnes llwyddiannus: https://barrierstostartupmiwti...

Canllawiau llawn ar gael yma.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!