Ffiws ydi enw ein gofod gwneud!

Mae'r Ffiws wedi ei greu mewn partneriaeth ag Menter Môn, Cyngor Gwynedd, Arloesi Gwynedd Wledig, a Chynllun Arfor. Felly efallai y gwelwch chi y logo mewn sawl man ar hyd y rhanbarth.

Rydym hefyd yn sefydlu Ffiws yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, ac yn Siambrau Clwyd, y Rhyl. Bydd y rhain yn agor yn fuan, ac yna Congl Meinciau, Botwnnog.

Ar ôl i chi gael sesiwn sefydlu yn un lleoliad Ffiws, gallwch ddefnyddio nhw i gyd! Mae hynny'n cynnwys Ffiws Menter Môn ym Morthmadog.

IMG 4185

Mae Ffiws yn lle perffaith i brototeipio syniadau. Mae'r offer sydd ar gael yn cynnwys:

  • Argraffydd a Thorrwr Vinyl
  • Gwasg Mwg
  • Gwasg Gwres
  • Torrwr Laser
  • Argraffwyr 3D
  • Heyrn sodro
IMG 4164

Mae Ffiws yn caniatáu ichi brofi syniadau, a gweld a ydyn nhw'n ymarferol, cyn i chi fynd ymlaen i gynhyrchu neu ddefnyddio'r cynnyrch.

Os hoffech chi ddefnyddio'r lle, yn gyntaf bydd angen sesiwn sefydlu diogelwch arnoch chi. Cysylltwch â ni trwy post@hwbmenter.cymru i archebu!

86ec088d c366 4291 a1aa 8007d3177807
Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!