Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau yn ein holl leoliadau, felly yn sicr bydd rhywbeth o ddiddordeb ac yn agos atoch chi. Mae ein digwyddiadau ar gyfer unrhyw un, ac maen nhw wedi ei ariannu yn llawn! Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes, mae croeso mawr i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad rydych chi'n meddwl sy'n edrych yn ddiddorol, felly peidiwch â bod yn swil, cofrestrwch ar gyfer rhywbeth newydd heddiw.

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Iau, 22 Ebr 2021 13:00

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 29 Ebr 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Niferoedd a ffigurau busnesau bach/Small business numbers & figures -Taster

Niferoedd a ffigurau busnesau bach/Small business numbers & figures -Taster

Iau, 29 Ebr 2021 14:00

Gaining a better understanding of the numbers and figures your business generates will help you plan and evaluate your business decisions.

Cofrestru

Dod O Hyd I'ch Talent Busnes / Finding Your Business Talent

Dod O Hyd I'ch Talent Busnes / Finding Your Business Talent

Maw, 4 Mai 2021 14:00

Dod O Hyd I'ch Talent Busnes / Finding Your Business Talent

Cofrestru

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Maw, 11 Mai 2021 10:00

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Dadansoddiad Busnes Strategol/Strategic Business Analysis - Taster

Dadansoddiad Busnes Strategol/Strategic Business Analysis - Taster

Gwen, 14 Mai 2021 10:00

Sesiwn blasu 40 munud Busnes Strategol i Fusnesau Bach a Chanolig | 40 minute Strategic Business taster for SME's

Cofrestru

Rhwydweithio Ieuenctid // Youth Networking

Rhwydweithio Ieuenctid // Youth Networking

Mer, 19 Mai 2021 18:30

Siaradwyr Gwadd a Rhwydweithio Ieuenctid // Guest Speakers & Youth Networking

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!