Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau yn ein holl leoliadau, felly yn sicr bydd rhywbeth o ddiddordeb ac yn agos atoch chi. Mae ein digwyddiadau ar gyfer unrhyw un, ac maen nhw wedi ei ariannu yn llawn! Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes, mae croeso mawr i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad rydych chi'n meddwl sy'n edrych yn ddiddorol, felly peidiwch â bod yn swil, cofrestrwch ar gyfer rhywbeth newydd heddiw.

Tips Hybu Hyder / Confidence Boosting Tips

Tips Hybu Hyder / Confidence Boosting Tips

Maw, 19 Ion 2021 12:30

Tips Hybu Hyder / Confidence Boosting Tips

Cofrestru

Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn /Creative and  Digital Colwyn Network

Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn /Creative and Digital Colwyn Network

Iau, 21 Ion 2021 10:00

Lawnsio Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn / Launch of Creative and Digital Colwyn

Cofrestru

Gwella eich gwytnwch meddyliol / Improve your mental resilience

Gwella eich gwytnwch meddyliol / Improve your mental resilience

Iau, 21 Ion 2021 17:30

Gwella eich gwytnwch meddyliol / Improve your mental resilience

Cofrestru

Rhwydweithio Diwydiant Ynni Morol / Marine Energy Industry Networking

Rhwydweithio Diwydiant Ynni Morol / Marine Energy Industry Networking

Gwen, 22 Ion 2021 10:30

Rhwydweithio Diwydiant Ynni Adnewyddadwy Morol / Marine Renewable Energy Industry Networking

Cofrestru

Byw gyda newid - Living with Change

Byw gyda newid - Living with Change

Llun, 25 Ion 2021 17:30

Sut i ymdopi gyda newid How to adapt to change

Cofrestru

Cymorth gan yr Hwb Menter - Support from the Enterprise Hub

Cymorth gan yr Hwb Menter - Support from the Enterprise Hub

Maw, 26 Ion 2021 17:45

Cewch glywed gan aelod o'r Hyb Menter a'u cynghorydd busnes! // Hear from an Enterprise Hub member and their business advisor!

Cofrestru

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Mer, 27 Ion 2021 10:00

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Rhwydweithio Ieuenctid / Youth Networking

Rhwydweithio Ieuenctid / Youth Networking

Mer, 27 Ion 2021 18:30

Siaradwyr Gwadd a Rhwydweithio Ieuenctid / Guest Speakers & Youth Networking

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 28 Ion 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Lles wrth weithio ar eich busnes / Wellness while working on your business

Lles wrth weithio ar eich busnes / Wellness while working on your business

Sad, 30 Ion 2021 10:00

Sut i gadw'ch hun yn iach wrth weithio ar eich busnes / How to keep yourself well while you work on your business

Cofrestru

Gweithdy Taith Twristiaeth - Rhyl / Tourism Itinerary Workshop - Rhyl

Gweithdy Taith Twristiaeth - Rhyl / Tourism Itinerary Workshop - Rhyl

Iau, 4 Chwef 2021 13:00

Discover how to get more visitors into your area out of season!

Cofrestru

Eiddo Deallusol -  refeniw a'ch hawliau/ IP – revenue, and rights

Eiddo Deallusol - refeniw a'ch hawliau/ IP – revenue, and rights

Maw, 9 Chwef 2021 17:45

Eiddo Deallusol - eich asedau, refeniw a'ch hawliau / Intellectual Property – your assets, revenue, and rights

Cofrestru

Trefi SMART-Rhyngrwyd y Pethau a Data/SMART Towns-Internet of Things & Data

Trefi SMART-Rhyngrwyd y Pethau a Data/SMART Towns-Internet of Things & Data

Iau, 11 Chwef 2021 14:00

Trefi SMART-Rhyngrwyd y Pethau a Data/SMART Towns-Internet of Things & Data

Cofrestru

Dod o hyd i gyllid - Finding Finance

Dod o hyd i gyllid - Finding Finance

Maw, 16 Chwef 2021 17:30

Dod o Hyd i Gyllid - Sut y gwnes i sicrhau buddsoddiadau a grantiau Finding Finance - How I secured investments and grants

Cofrestru

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Iau, 18 Chwef 2021 17:30

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Ariannu'r flwyddyn gyntaf - Financing the First year

Ariannu'r flwyddyn gyntaf - Financing the First year

Mer, 24 Chwef 2021 12:30

Ariannu'r flwyddyn gyntaf - Financing the First year

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 25 Chwef 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Adeiladu Strategaeth Farchnata // Building a Marketing Strategy

Adeiladu Strategaeth Farchnata // Building a Marketing Strategy

Maw, 2 Mawrth 2021 17:30

Adeiladu Strategaeth Farchnata – Datblygu Brand Building a Marketing Strategy – Brand Development

Cofrestru

Adeiladu Strategaeth Farchnata 2 // Building a Marketing Strategy 2

Adeiladu Strategaeth Farchnata 2 // Building a Marketing Strategy 2

Iau, 4 Mawrth 2021 17:30

Adeiladu Strategaeth Farchnata – Adnabod eich cynulleidfa Building a Marketing Strategy – Identifying your audience

Cofrestru

Adeiladu Strategaeth Farchnata 3 // Building a Marketing Strategy 3

Adeiladu Strategaeth Farchnata 3 // Building a Marketing Strategy 3

Maw, 9 Mawrth 2021 17:30

Adeiladu Strategaeth Farchnata – Diffinio taith cwsmer Building a Marketing Strategy – Defining the customer journey

Cofrestru

Creu Gwefan Syml RHAN 1 / Create a Simple Website PART 1

Creu Gwefan Syml RHAN 1 / Create a Simple Website PART 1

Iau, 11 Mawrth 2021 13:00

RHAN 1 o sesiwn creu gwefan squarespace PART 1 of a session to create a squarespace website

Cofrestru

Trefi SMART-Seilwaith Digidol/SMART Towns-Digital Infrastructure

Trefi SMART-Seilwaith Digidol/SMART Towns-Digital Infrastructure

Iau, 11 Mawrth 2021 14:00

Trefi SMART-Seilwaith Digidol/SMART Towns-Digital Infrastructure

Cofrestru

Adeiladu Strategaeth Farchnata 4 // Building a Marketing Strategy 4

Adeiladu Strategaeth Farchnata 4 // Building a Marketing Strategy 4

Iau, 11 Mawrth 2021 17:30

Adeiladu Strategaeth Farchnata – Lansio’r strategaeth Building a Marketing Strategy – Launching your strategy

Cofrestru

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Llun, 15 Mawrth 2021 10:00

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Creu Gwefan Syml RHAN 2 - Create a Simple Website PART 2

Creu Gwefan Syml RHAN 2 - Create a Simple Website PART 2

Iau, 18 Mawrth 2021 13:00

RHAN 2 o greu gwefan squarespace PART 2 of creating a squarespace website

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 25 Mawrth 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Iau, 8 Ebrill 2021 14:00

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 29 Ebrill 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!