Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau yn ein holl leoliadau, felly yn sicr bydd rhywbeth o ddiddordeb ac yn agos atoch chi. Mae ein digwyddiadau ar gyfer unrhyw un, ac maen nhw wedi ei ariannu yn llawn! Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes, mae croeso mawr i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad rydych chi'n meddwl sy'n edrych yn ddiddorol, felly peidiwch â bod yn swil, cofrestrwch ar gyfer rhywbeth newydd heddiw.

Adeiladu Strategaeth Farchnata 3 // Building a Marketing Strategy 3

Adeiladu Strategaeth Farchnata 3 // Building a Marketing Strategy 3

Maw, 9 Maw 2021 17:30

Adeiladu Strategaeth Farchnata – Diffinio taith cwsmer Building a Marketing Strategy – Defining the customer journey

Cofrestru

Cofal Cymdeithasol / Social Care

Cofal Cymdeithasol / Social Care

Mer, 10 Maw 2021 01:30

Digwyddiad i aelodau'r rhydwaith SMART rural. An event for members of SMART Rural network.

Cofrestru

Creu Gwefan Syml RHAN 1 / Create a Simple Website PART 1

Creu Gwefan Syml RHAN 1 / Create a Simple Website PART 1

Iau, 11 Maw 2021 13:00

RHAN 1 o sesiwn creu gwefan squarespace PART 1 of a session to create a squarespace website

Cofrestru

Trefi SMART-Seilwaith Digidol/SMART Towns-Digital Infrastructure

Trefi SMART-Seilwaith Digidol/SMART Towns-Digital Infrastructure

Iau, 11 Maw 2021 14:00

Trefi SMART-Seilwaith Digidol/SMART Towns-Digital Infrastructure

Cofrestru

Adeiladu Strategaeth Farchnata 4 // Building a Marketing Strategy 4

Adeiladu Strategaeth Farchnata 4 // Building a Marketing Strategy 4

Iau, 11 Maw 2021 17:30

Adeiladu Strategaeth Farchnata – Lansio’r strategaeth Building a Marketing Strategy – Launching your strategy

Cofrestru

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Llun, 15 Maw 2021 10:00

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Ffotograffiaeth a brandio gweledol // Photography and visual branding

Ffotograffiaeth a brandio gweledol // Photography and visual branding

Maw, 16 Maw 2021 17:30

Ffotograffiaeth a brandio gweledol Photography and visual branding

Cofrestru

Amaeth a’r amgylchedd  - Agri Environment

Amaeth a’r amgylchedd - Agri Environment

Mer, 17 Maw 2021 01:30

Digwyddiad i aelodau'r rhydwaith SMART rural. An event for members of SMART Rural network.

Cofrestru

Creu Gwefan Syml RHAN 2 - Create a Simple Website PART 2

Creu Gwefan Syml RHAN 2 - Create a Simple Website PART 2

Iau, 18 Maw 2021 13:00

RHAN 2 o greu gwefan squarespace PART 2 of creating a squarespace website

Cofrestru

Tynnu llunniau sy'n edrych yn dda! -  Make your photos look great!

Tynnu llunniau sy'n edrych yn dda! - Make your photos look great!

Iau, 18 Maw 2021 17:30

Tynnu llunniau sy'n edrych yn dda! Make your photos look great!

Cofrestru

Nuts and Bolts:  Your Business, Your People

Nuts and Bolts: Your Business, Your People

Llun, 22 Maw 2021 10:00

Mewn oes ar ôl Brexit pa mor barod ydych chi? In a post Brexit era how prepared are you?

Cofrestru

Rhwydweithio Ieuenctid // Youth Networking

Rhwydweithio Ieuenctid // Youth Networking

Maw, 23 Maw 2021 18:30

Siaradwyr Gwadd a Rhwydweithio Ieuenctid // Guest Speakers & Youth Networking

Cofrestru

Gwasanaethau Cyhoeddus - Public Services

Gwasanaethau Cyhoeddus - Public Services

Mer, 24 Maw 2021 01:30

Digwyddiad i aelodau'r rhydwaith SMART rural. An event for members of SMART Rural network.

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 25 Maw 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn /Creative and  Digital Colwyn Network

Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn /Creative and Digital Colwyn Network

Iau, 25 Maw 2021 10:00

Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn / Launch of Creative and Digital Colwyn

Cofrestru

Taro'r Nodyn - Pitch Perfect

Taro'r Nodyn - Pitch Perfect

Iau, 25 Maw 2021 16:00

Taro'r Nodyn - Digwyddiad pitsio mwyaf cyffrous y flwyddyn Pitch Perfect - The most exciting pitching event of the year goes virtual!

Cofrestru

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Iau, 8 Ebr 2021 14:00

Trefi SMART-Pecyn Cymorth/SMART Towns-Toolkit

Cofrestru

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Iau, 8 Ebr 2021 17:30

Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Dod O Hyd I'ch Talent Busnes / Finding Your Business Talent

Dod O Hyd I'ch Talent Busnes / Finding Your Business Talent

Mer, 14 Ebr 2021 10:00

Dod O Hyd I'ch Talent Busnes / Finding Your Business Talent

Cofrestru

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 29 Ebr 2021 10:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!