Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau yn ein holl leoliadau, felly yn sicr bydd rhywbeth o ddiddordeb ac yn agos atoch chi. Mae ein digwyddiadau ar gyfer unrhyw un, ac maen nhw wedi ei ariannu yn llawn! Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes, mae croeso mawr i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad rydych chi'n meddwl sy'n edrych yn ddiddorol, felly peidiwch â bod yn swil, cofrestrwch ar gyfer rhywbeth newydd heddiw.

Covid-19: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych - Sgwrsio CYMRAEG

Covid-19: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych - Sgwrsio CYMRAEG

Maw, 26 Mai 2020 19:00

Covid19 a’ch busnes chi: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych / Covid19 and your business: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - WELSH

Cofrestru

Covid-19:  Gwneud y Mwyaf o Facebook / Making The Most of Facebook

Covid-19: Gwneud y Mwyaf o Facebook / Making The Most of Facebook

Mer, 27 Mai 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Gwneud y Mwyaf o Facebook / Covid19 and your business: Making The Most of Facebook

Cofrestru

Covid-19: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - ENGLISH Meet-Up

Covid-19: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - ENGLISH Meet-Up

Mer, 27 Mai 2020 19:00

Covid19 a’ch busnes chi: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych / Covid19 and your business: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women-ENGLISH

Cofrestru

Covid-19:  Blogio Busnes / Business Blogging

Covid-19: Blogio Busnes / Business Blogging

Iau, 28 Mai 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Blogio Busnes / Covid19 and your business: Business Blogging

Cofrestru

Covid-19: Brandio eich busnes / Branding your business

Covid-19: Brandio eich busnes / Branding your business

Maw, 2 Meh 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Brandio ac ail-frandio Covid19 and your business: Branding and re-branding

Cofrestru

Covid-19:  Systemau Cyllid Cwmwl / Cloud Finance Systems

Covid-19: Systemau Cyllid Cwmwl / Cloud Finance Systems

Iau, 4 Meh 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Systemau Cyllid Cwmwl / Covid19 and your business: Cloud Finance Systems

Cofrestru

Covid-19: Marchnata Heb Gyllideb / Marketing With No Budget

Covid-19: Marchnata Heb Gyllideb / Marketing With No Budget

Maw, 9 Meh 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Marchnata Heb Gyllideb / Covid19 and your business: Marketing With No Budget

Cofrestru

Covid-19: Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Covid-19: Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Mer, 10 Meh 2020 14:00

Covid19 a’ch busnes chi: Hanfodion Cychwyn Busnes / Covid19 and your business: Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Covid-19: Marchnata E-bost gyda Mailchimp / E-mail Marketing with Mailchimp

Covid-19: Marchnata E-bost gyda Mailchimp / E-mail Marketing with Mailchimp

Iau, 11 Meh 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Marchnata E-bost gyda Mailchimp / Covid19 and your business: E-mail Marketing with Mailchimp

Cofrestru

Covid-19: Seicoleg Prisio / The Psychology of Pricing

Covid-19: Seicoleg Prisio / The Psychology of Pricing

Maw, 16 Meh 2020 15:00

Covid19 a'ch busnes: Seicoleg Prisio Covid19 and your business: The Psychology of Pricing

Cofrestru

Covid-19: Sgwrs Cymuned Hwb / Hub Community Catch-Up

Covid-19: Sgwrs Cymuned Hwb / Hub Community Catch-Up

Mer, 17 Meh 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Sgwrs Cymuned Hwb / Covid19 and your business: Hub Community Catch-Up

Cofrestru

Covid-19: Systemau Rheoli Gwaith Digidol / Digital Work Management Systems

Covid-19: Systemau Rheoli Gwaith Digidol / Digital Work Management Systems

Iau, 18 Meh 2020 15:00

Covid19 a'ch busnes: Systemau Rheoli Gwaith Digidol / Covid19 and your business: Digital Work Management Systems

Cofrestru

Covid-19: Rhyngweithio LinkedIn  / LinkedIn Networking

Covid-19: Rhyngweithio LinkedIn / LinkedIn Networking

Maw, 23 Meh 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Rhyngweithio LinkedIn / Covid19 and your business:LinkedIn Networking

Cofrestru

Covid-19: Merched Mentrus Mon a Gwynedd - Sgwrsio CYMRAEG

Covid-19: Merched Mentrus Mon a Gwynedd - Sgwrsio CYMRAEG

Mer, 24 Meh 2020 19:00

Covid19 a’ch busnes chi: Merched Mentrus Môn a Gwynedd - CYMRAEG/ Covid19 and your business: Anglesey & Gwynedd's Enterprising Women - WELSH

Cofrestru

Covid-19:  Gwella eich gwytnwch meddyliol / Improve your mental resilience

Covid-19: Gwella eich gwytnwch meddyliol / Improve your mental resilience

Iau, 25 Meh 2020 15:00

Covid19 a'ch busnes: Gwella eich gwytnwch meddyliol / Covid19 and your business: Improve your mental resilience

Cofrestru

Covid-19: Deall Eiddo Deallusol / Understanding Intellectual Property

Covid-19: Deall Eiddo Deallusol / Understanding Intellectual Property

Maw, 30 Meh 2020 15:00

Covid19 a'ch busnes: Deall Eiddo Deallusol / Covid19 and your business: Understanding Intellectual Property

Cofrestru

Covid-19: PR a'r Wasg / PR and the Press

Covid-19: PR a'r Wasg / PR and the Press

Iau, 9 Gorff 2020 15:00

Covid19 a'ch busnes: Ennill Sylw'r Wasg / Covid19 and your business: Gaining Press Coverage

Cofrestru

Covid-19: Sut wnes i...Instagram! / How I did it...Instagram!

Covid-19: Sut wnes i...Instagram! / How I did it...Instagram!

Maw, 14 Gorff 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Sut wnes i...Instagram? / Covid19 and your business: How I did it...Instagram?

Cofrestru

Covid-19: Tips Hybu Hyder / Confidence Boosting Tips

Covid-19: Tips Hybu Hyder / Confidence Boosting Tips

Iau, 16 Gorff 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Tips Hybu Hyder / Covid19 and your business: Confidence Boosting Tips

Cofrestru