Lleoliadau Hwb Menter

Mae gennym ein Pencadlys yn M-SParc yng Ngaerwen a Hwb Arloesi ym Mhorthmadog, yn ogystal a 4 lleoliad lloeren/lleoliadau pop-up mewn cydweithrediad a sefydliadau eraill. Rydym yn cynnal digwyddiadau, yn darparu cefnogaeth busnes, ac mae gennym ofod cydweithio yn ein holl leoliadau. Felly rydym ni yma i bawb, ble bynnag yr ydych chi.

M-Sparc, Gaerwen

Cyngor Busnes

Digwyddiadau

Te & Coffi

Wi-Fi

Gofod Creu

Ystafelloedd Cyfarfod

Swyddfa Cyd-weithio

Darganfod

Hwb Arloesi, Porthmadog

Cyngor Busnes

Digwyddiadau

Wi-Fi

Gofod Creu

Ystafelloedd Cyfarfod

Swyddfa Cyd-weithio

Darganfod

Ar Y Lon, Bangor

Cyngor Busnes

Digwyddiadau

Te & Coffi

Wi-Fi

Gofod Creu

Ystafelloedd Cyfarfod

Swyddfa Cyd-weithio

Darganfod

Ar Y Lon, Pwllheli

Cyngor Busnes

Digwyddiadau

Te & Coffi

Wi-Fi

Gofod Creu

Ystafelloedd Cyfarfod

Swyddfa Cyd-weithio

Darganfod

Congl Meinciau, Botwnnog

Cyngor Busnes

Digwyddiadau

Te & Coffi

Wi-Fi

Gofod Creu

Ystafelloedd Cyfarfod

Darganfod

Busnes @Llandrillo Menai, Dolgellau

Cyngor Busnes

Digwyddiadau

Te & Coffi

Wi-Fi

Darganfod

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!