Miwtini

Gweithredwch, dechreuwch Miwtini yn eich bywyd, dechreuwch eich busnes!

Mae ein Miwtini nesaf hefo ffocws ar Canol Tref Cwrs undydd hanfodol, dros 4 Canol Tred, yn eich hysbysu o beth rydych angen ei wybod. Cofrestrwch isod, cliciwch ar y dyddiad mewn coch!

Medi 8fed 29 Conway Road Bae Colwyn

Medi 15fed Costigans Rhyl

Medi 22ain Kyffin Café Deli Bangor

Medi 29ain Enterprise Hub Wrexham

Gwyliwch isod i weld beth yw Miwtini i ni!

Manylion y cwrs

9:30 - Croeso

9:45 - Gwasanaethau ar gael, a gofod Ffiws

10:00 - Cynllunio Busnes, Ymchwil, Rhagolwg Llif Arian

11:00 - Cyllid a Prydles

12:00 - Egwyl

12:30 - Trefi SMART; Buddion Casglu Data, Cymorth Grant, Banc Datblygu

13:30 - Marchnata digidol, a traddodiadol

14:30 - Gwasanaeth Cwsmer, Datblygu profiad y cwsmer, Sut i ddenu eich cwsmer Sut i gadw cwsmeriaid
Miwtini Flyer
Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!