Miwtini

Rhaglen 8 wythnos sydd yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes, gyda phopeth o gynllunio busnes, i ariannu, i gymuned o gefnogaeth y tu ôl i chi!

Gweithredwch, dechreuwch Miwtini yn eich bywyd, dechreuwch eich busnes!

Mae ein Miwtini nesaf mewn partneriaeth â The Design Trust a DVSC Change Makers Market.

Cofrestrwch nawr

Mae'r Miwtini hwn yn canolbwyntio ar fusnesau Creadigol a Digidol, a bydd wedi'i gynllunio'n benodol i'r rhai sy'n cychwyn neu'n tyfu busnes yn y sectorau hynny.

Os ydych chi am ddechrau Miwtini, byddwch chi'n gwybod ei fod yn cymryd peth cynllunio, a dyma beth rydyn ni wedi'i fapio allan ar gyfer eich busnesau Creadigol a Digidol. Cofiwch, mae pob cam yn arwydd ar eich taith i fusnes llwyddiannus ac ymatebol, ac rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd, i siartio cwrs a llywio unrhyw foroedd stormus rydyn ni'n dod ar eu traws!

Gwyliwch isod i weld beth yw Miwtini i ni!

Mehefin 2ail - Croeso i Fwrdd y Llong ac Adeiladu eich Armada
Sesiwn cyflwyno a dod i adnabod ein gilydd. Dyma lle byddwch chi'n cwrdd â'ch cynghorydd busnes, ac yn dysgu am fentora a cheisio cefnogaeth.

Mehefin 9fed- Llenwch eich cist drysor ... gyda gwybodaeth
Byddwn yn edrych ar eich cynllun busnes, llif arian ac ymchwil; y tri pheth pwysicaf i unrhyw fusnes.

Mehefin 16eg- Mapio'ch taith
Mae'r sesiwn hon yn procio'r meddwl ac yn eich helpu i feddwl yn fwy ac yn fwy strategol.

Mehefin 23ain
- Arhcwilio incwm
Archwilir ffrydiau incwm amgen ar gyfer pobl greadigol; cyfle go iawn i rannu syniadau ac agor eich meddwl, i ddod o hyd i ffyrdd nad oeddech chi erioed yn gwybod y gallech chi ddefnyddio'ch sgiliau.

Mehefin 30
- Eich gwefan!
Dim pun yma ... dyma un o'ch asedau mwyaf gwerthfawr mewn oes ddigidol, a bydd llawer o enghreifftiau o arfer gorau ar gyllideb isel.

Gorffennaf 7fed -
'Set Sale'
Byddwn yn edrych ar werthiannau a sut i sicrhau eich bod yn troi ymwelwyr yn brynwyr eich cynnyrch neu wasanaeth.

Gorffennaf 14eg
- Cyflwyno
Byddwn yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am gyflwyno syniad busnes, ei gyflwyno i fuddsoddwyr, a'r hyn sydd angen i chi ei gynnwys. Sgiliau y byddwch chi'n eu defnyddio cyn bo hir...

Taro'r Nodyn
Y cyfle i gyflwyno'ch syniad busnes, ar gyfer buddsoddiad posib.

Efallai bod hyn i gyd yn swnio ychydig yn frawychus, ond dyna hanfod Miwtini. Gwthiwch eich hun, gofynnwch am help, dilynwch ein harweiniad, a erbyn Taro'r Nodyn byddwch chi'n synnu pa mor aeddfed yw'ch busnes a pha mor gadarn fydd eich cynllun busnes. Nid oes gennych unrhyw beth i'w golli- Cofrestrwch Rwan

Cwestiwn ac Ateb cyflym a fydd yn ateb eich holl gwestiynau!

Miwtini Cymraeg
Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!