Miwtini

Gweithredwch, dechreuwch Miwtini yn eich bywyd, dechreuwch eich busnes!

Gwyliwch isod i weld beth yw Miwtini i ni!

Tachwedd 3ydd - Croeso ar fwrdd y llong

Sesiwn ragarweiniol i ddod i adnabod eich gilydd a'r tîm.

Tachwedd 10fed Llenwch eich Cist Drysor...gyda gwybodaeth cyfryngau cymdeithasol

Mae hon yn ffordd wych o estyn allan at eich cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid - nawr yn fwy nag erioed. Ond sut ydych chi'n gwybod a yw eich cyfryngau cymdeithasol yn cyrraedd y cwsmeriaid ? A ydynt hyd yn oed yn eich gweld? Dysgwch fwy!

Tachwedd 17eg - Eich gwefan!

Mae hwn yn un o'ch asedau mwyaf gwerthfawr mewn oes ddigidol, yn creu gwefan syml pedair tudalen gan ddefnyddio offeryn adeiladu gwefan SquareSpace; Dim angen codio, a dim jargon mewn golwg!

Tachwedd 24ain Darnau o aur...

Cyngor ymarferol ar gadw cyfrifon digidol a chadw cofnodion (gan gynnwys Xero a Banc Derbyn). A throsolwg o sut i wneud cais am grant.

Efallai y bydd hyn i gyd yn swnio'n frawychus, ond dyna beth yw Miwtini. Gwthiwch eich hun, gofynnwch am help, dilynwch ein harweiniad. Does gennych chi ddim i'w golli.

Ymunwch yma

Miwtini Cymraeg
Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!