Miwtini

Nid ydym yn sôn am hwylio deng mil o filltiroedd, ymladd ag anghenfil a stormydd, i ddwyn trysor! Rydym yn siarad am ddechrau rhywbeth newydd, gwneud rhywbeth am eich syniad busnes. Rhowch gynnig ar rywbeth, gwnewch i rywbeth ddigwydd, dechreuwch rywbeth newydd.

Rhaglen 12 wythnos sydd yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes, gyda phopeth o gynllunio busnes, i ariannu, i gymuned o gefnogaeth y tu ôl i chi!

Gweithredwch, dechreuwch Miwtini yn eich bywyd chi, dechreuwch eich busnes!

Gwyliwch isod i weld beth yw Miwtini i ni!

Cwestiwn ac Ateb cyflym a fydd yn ateb eich holl gwestiynau!

Content Poster Cymraeg
Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!