Miwtini

Gweithredwch, dechreuwch Miwtini yn eich bywyd, dechreuwch eich busnes!

Gwyliwch isod i weld beth yw Miwtini i ni!

Mae Miwtini yn rhaglen bwrpasol a grëwyd i'ch helpu i gychwyn eich busnes. Rydych chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd, gwneud i rywbeth ddigwydd. Rydych chi'n ceisio gwneud newid. Mae Miwtini yn wrthryfel agored yn erbyn y status quo. Ewch eich ffordd eich hun, gwnewch eich peth eich hun. Eich Busnes. Eich ffordd.


Fe'i crëwyd yn wreiddiol fel rhaglen 8 wythnos ond gellir ei haddasu i fod yn gwpl o brynhawniau'r mis neu hyd yn oed un diwrnod llawn. Beth sydd yn dda am y rhaglen hon yw y gellir ei haddasu i weddu i anghenion a sectorau amrywiol.

Ym mis Mehefin 2022 mae dwy raglen Miwtini gweithredol ar y gweill; Miwtini Conwy a Miwtini Mon.


Miwtini Conwy Saesneg page 0001
Miwtini Mon page 0001

Gwiriwch yn ôl yn fuan i weld pryd y bydd y garfan nesaf ar ol rhain ar agor ar gyfer ceisiadau. Os na allwch aros tan hynny, mae gennym lawer mwy o ffyrdd i'ch cefnogi, beth am ddigwyddiad neu gyfarfod un i un gyda Chynghorydd Busnes?

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!