Anogaeth, cefnogaeth a gofod i'ch busnes chi

Mae'r Hwb Menter yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes. Rydym yn creu cymuned, gallwn ddarparu lle i chi weithio ohono, a gallwn roi cefnogaeth, i unrhyw fusnes mewn unrhyw sector. Sut allwn ni eich helpu chi?

Swyddfeydd Cyd-Weithio

Swyddfa cyd-weithio lle gallwch leoli’ch busnes am o leiaf 6 mis heb unrhyw gost i chi fel aelod o'r Hwb.

Darganfod

Cymuned Cychwyn Busnes

Dewch i adnabod unigolion eraill sy'n mynd drwy neu wedi bod trwy'r un siwrnai â chi. Cyfle i rwydweithio, cymdeithasu, rhannu syniadau, cydweithredu a chefnogi eich gilydd.

Cyngor a Chymorth Busnes

Manteisiwch ar ein cyfoeth o wybodaeth a blynyddoedd o brofiad. Gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch!

Gweithdai Addysgol

Ymestynnwch eich gwybodaeth gyda'n hamrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai cyffrous. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Miwtini

Rhaglen 12 wythnos sy'n ymdrin â phynciau amrywiol lle rydyn ni'n eich cefnogi i weithredu a chychwyn Miwtini yn eich bywyd eich hun trwy gychwyn eich busnes.

Darllen mwy

Digwyddiadau Sydd I Ddod

Covid-19: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych - Sgwrsio CYMRAEG

Covid-19: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych - Sgwrsio CYMRAEG

Maw, 26 Mai 2020 19:00

Covid19 a’ch busnes chi: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych / Covid19 and your business: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - WELSH

Cofrestru

Covid-19:   Gwneud y Mwyaf o Facebook / Making The Most of Facebook

Covid-19: Gwneud y Mwyaf o Facebook / Making The Most of Facebook

Mer, 27 Mai 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Gwneud y Mwyaf o Facebook / Covid19 and your business: Making The Most of Facebook

Cofrestru

Covid-19: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - ENGLISH Meet-Up

Covid-19: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women - ENGLISH Meet-Up

Mer, 27 Mai 2020 19:00

Covid19 a’ch busnes chi: Merched Mentrus Conwy a Sir Ddinbych / Covid19 and your business: Conwy & Denbighshire's Enterprising Women-ENGLISH

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr