Anogaeth, cefnogaeth a gofod i'ch busnes chi

Mae'r Hwb Menter yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes. Rydym yn creu cymuned, gallwn ddarparu lle i chi weithio ohono, a gallwn roi cefnogaeth, i unrhyw fusnes mewn unrhyw sector. Sut allwn ni eich helpu chi?

Swyddfeydd Cyd-Weithio

Swyddfa cyd-weithio lle gallwch leoli’ch busnes am o leiaf 6 mis heb unrhyw gost i chi fel aelod o'r Hwb.

Darganfod

Cymuned Cychwyn Busnes

Dewch i adnabod unigolion eraill sy'n mynd drwy neu wedi bod trwy'r un siwrnai â chi. Cyfle i rwydweithio, cymdeithasu, rhannu syniadau, cydweithredu a chefnogi eich gilydd.

Cyngor a Chymorth Busnes

Manteisiwch ar ein cyfoeth o wybodaeth a blynyddoedd o brofiad. Gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch!

Gweithdai Addysgol

Ymestynnwch eich gwybodaeth gyda'n hamrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai cyffrous. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Miwtini

Rhaglen 12 wythnos sy'n ymdrin â phynciau amrywiol lle rydyn ni'n eich cefnogi i weithredu a chychwyn Miwtini yn eich bywyd eich hun trwy gychwyn eich busnes.

Darllen mwy

Digwyddiadau Sydd I Ddod

Covid-19: Creu Gwefan Syml RHAN 2 - Create a Simple Website PART 2

Covid-19: Creu Gwefan Syml RHAN 2 - Create a Simple Website PART 2

Maw, 14 Gorff 2020 10:00

Covid19 a’ch busnes chi: Creu Gwefan Syml RHAN 2 Covid19 and your business: Create a Simple Website PART 2

Cofrestru

Covid-19: Sut wnes i...Instagram!  / How I did it...Instagram!

Covid-19: Sut wnes i...Instagram! / How I did it...Instagram!

Maw, 14 Gorff 2020 15:00

Covid19 a’ch busnes chi: Sut wnes i...Instagram? / Covid19 and your business: How I did it...Instagram?

Cofrestru

Covid-19:  Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Covid-19: Hanfodion Cychwyn Busnes / Business Start-Up Essentials

Iau, 16 Gorff 2020 10:00

Covid19 a’ch busnes chi: Hanfodion Cychwyn Busnes / Covid19 and your business: Business Start-Up Essentials

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr