Anogaeth, cefnogaeth a gofod i'ch busnes chi

Mae'r Hwb Menter, prosiect Menter Mon wedi ei leoli yn M-SParc Gaerwen a Hwb Arloesi Porthmadog, yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes. Rydym yn creu cymuned, gallwn ddarparu lle i chi weithio ohono, a gallwn roi cefnogaeth, i unrhyw fusnes mewn unrhyw sector. Sut allwn ni eich helpu chi?

Cysylltwch ar 01248 858 070 neu post@hwbmenter.cymru

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido’n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, trwy Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn. Mae hefyd yn cael ei gyllido'n rhannol gan y Gwasanaethau Adfer Niwclear (NRS), is-gwmni sy'n eiddo llwyr i'r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA).

Swyddfeydd Cyd-Weithio

Swyddfa cyd-weithio lle gallwch leoli’ch busnes am o leiaf 6 mis heb unrhyw gost i chi fel aelod o'r Hwb.

Darganfod

Cymuned Cychwyn Busnes

Dewch i adnabod unigolion eraill sy'n mynd drwy neu wedi bod trwy'r un siwrnai â chi. Cyfle i rwydweithio, cymdeithasu, rhannu syniadau, cydweithredu a chefnogi eich gilydd.

Cyngor a Chymorth Busnes

Manteisiwch ar ein cyfoeth o wybodaeth a blynyddoedd o brofiad. Gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch!

Cysylltwch  Ni

Digwyddiadau Addysgol a Chymdeithasol

Ymestynnwch eich gwybodaeth gyda'n hamrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai cyffrous. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Archebwch Eich Lle

Miwtini

Rhaglen penodol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol lle rydyn ni'n eich cefnogi i weithredu a chychwyn Miwtini yn eich bywyd eich hun trwy gychwyn eich busnes.

Darllen mwy

Gofod Gwneud Ffiws

Gofod Gwneud yw'r lle perffaith i brototeipio cynhyrchion a brandio'ch busnes. Mae Ffiws yn caniatáu i chi brofi syniadau gan ddefnyddio offer fel argraffwyr 3D, torwyr laser a thorwyr finyl.

Cyflwyniad Ffiws

Digwyddiadau Sydd I Ddod

IN PERSON - Clwb Cychwyn Busnes Conwy // Conwy Start-Up Club

IN PERSON - Clwb Cychwyn Busnes Conwy // Conwy Start-Up Club

Iau, 25 Gorff 2024 09:30

IN PERSON - Clwb Cychwyn Busnes Conwy // Conwy Start-Up Club

Cofrestru

IN PERSON -  Blogio Ar Gyfer Busnes // Blogging For Business

IN PERSON - Blogio Ar Gyfer Busnes // Blogging For Business

Mer, 31 Gorff 2024 13:30

IN PERSON - Blogio Ar Gyfer Busnes // Blogging For Business

Cofrestru

IN PERSON -Carbon-Isel ar gyfer Busnesau Newydd // Low-Carbon for Start Ups

IN PERSON -Carbon-Isel ar gyfer Busnesau Newydd // Low-Carbon for Start Ups

Iau, 1 Awst 2024 16:00

IN PERSON -Carbon-Isel ar gyfer Busnesau Newydd // Low-Carbon for Start Ups

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!