Amdanom Ni

Mae'r Hwb Menter, partneriaeth rhwng Hwb Menter a M-SParc, yn rhoi'r wybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a'r gofod i entrepreneuriaid drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus. Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae swyddfeydd cydweithio, cymuned o unigolion o'r un anian i rannu syniadau a chynnig anogaeth, cyngor busnes, ystod o ddigwyddiadau addysgol / cymdeithasol, Gofod Creu Ffiws yn ogystal â rhaglen cychwyn busnes Miwtini sydd newydd ei rhyddhau. A’r darn gorau yw, mae hyn i gyd heb unrhyw gost i chi fel aelod o’r Hwb am o leiaf 6 mis!

Cyfarfod y Tîm

Sara Lois Roberts

Sara Roberts yw Rheolwr yr Hwb Menter, sy'n rheoli cyfeiriad a llwyddiant yr Hwb. Mae Sara hefyd yn rhedeg ei busnes ei hun sydd wedi ennill sawl gwobr, Sara Lois Jewellery, sy'n golygu ei bod hi'n gwybod sut beth yw bod yn eich sefyllfa chi, gan gymryd y camau cychwyn busnes cyntaf hynny. Byddai'n bwyta caws ar gyfer pob pryd bwyd pe bai hynny'n dderbyniol!

01248 858 070

07920 280 595

sara@mentermon.com

Anna Openshaw

Mae Anna yn darparu hyfforddiant busnes ac wedi gweithio fel cynghorydd busnes ers dros 10 mlynedd. Mae Anna hefyd yn ymgynghorydd digwyddiadau sydd wedi ennill gwobrau ac wedi gweithio ar nifer o ddigwyddiadau ar raddfa fawr. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae hi wedi cyflwyno llawer o Miwtini’s a hi ydi môr-leidr y tîm. Mae Anna yn mwynhau actio a threulio amser gyda'i theulu.

01248 858 070

07508 449 201

anna@mentermon.com

Sian Thomas

Sian yw Swyddog Cymorth yr Hwb, ac fel rheol dyma'r llais cyntaf a glywch wrth gysylltu â'r Hwb dros y ffôn neu drwy e-bost. Yn ei hamser hamdden mae hi wrth ei bodd yn coginio a'i weithio i ffwrdd drwy redeg!

01248 858 070

07790 365476

sian@mentermon.com

Emily Roberts

Emily yw Swyddog Marchnata'r Hwb Menter. Trefnodd a mynychodd bron i 70 o ddigwyddiadau yn 2020 a mwynhau pob un ohonynt. Fe welwch ei gwaith ar ein cyfryngau cymdeithasol, ac mae hi bob amser yn hapus i gael adborth ar ba fath o ddigwyddiadau yr hoffech chi fel Aelod Hwb eu gweld. Mae Emily wrth ei bodd â dramâu trosedd, ac mae'n casáu cael tynnu ei llun (ac mae'n nodi nad yw'r ddwy ffaith yn gysylltiedig ...)

emily@m-sparc.com

Cynghorwyr Busnes

Dyma ychydig o'r cynghorwyr busnes sydd ar gael i'ch cefnogi chi a'ch busnes ar sail 1to1! Mae Aled, Beth a Lois yn barod i'ch helpu chi.

KE5 A4266 Sian a Sara

Rhaglen 4 blynedd yw'r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych), a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc. Mae'r prif Hwb wedi'i leoli yn M-SParc yn Gaerwen ar Ynys Môn ond rydym hefyd wedi sefydlu lleoliadau lloeren yn Nolgellau, Botwnnog, Cyffordd Llandudno, y Rhyl, Porthmadog a Rhuthun i sicrhau bod modd defnyddio'r gwasanaeth ledled y rhanbarth. Mae cymryd agwedd ranbarthol yn nodwedd bwysig o'r Hwb Menter.

Rydym wedi sefydlu perthnasoedd â phob un o'r awdurdodau lleol, sefydliadau academaidd, rhwydweithiau busnes, y banciau, cyfrifwyr lleol a llawer mwy. Bydd entrepreneuriaid yn gallu elwa o gysylltiadau’r Hwb er mwyn datblygu eu busnes.

Os oes gennych syniad busnes yr hoffech gael cymorth i gychwyn, cysylltwch â Sara neu Sian ar 01248 858 070 neu post@hwbmenter.cymru.

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!