Anogaeth, cefnogaeth a gofod i'ch busnes chi

Mae'r Hwb Menter yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes. Rydym yn creu cymuned, gallwn ddarparu lle i chi weithio ohono, a gallwn roi cefnogaeth, i unrhyw fusnes mewn unrhyw sector. Sut allwn ni eich helpu chi?

Cysylltwch ar 01248 858 070 neu post@hwbmenter.cymru

Swyddfeydd Cyd-Weithio

Swyddfa cyd-weithio lle gallwch leoli’ch busnes am o leiaf 6 mis heb unrhyw gost i chi fel aelod o'r Hwb.

Darganfod

Cymuned Cychwyn Busnes

Dewch i adnabod unigolion eraill sy'n mynd drwy neu wedi bod trwy'r un siwrnai â chi. Cyfle i rwydweithio, cymdeithasu, rhannu syniadau, cydweithredu a chefnogi eich gilydd.

Cyngor a Chymorth Busnes

Manteisiwch ar ein cyfoeth o wybodaeth a blynyddoedd o brofiad. Gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch!

Gweithdai Addysgol

Ymestynnwch eich gwybodaeth gyda'n hamrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai cyffrous. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Miwtini

Rhaglen 12 wythnos sy'n ymdrin â phynciau amrywiol lle rydyn ni'n eich cefnogi i weithredu a chychwyn Miwtini yn eich bywyd eich hun trwy gychwyn eich busnes.

Darllen mwy

Digwyddiadau Sydd I Ddod

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Iau, 29 Hyd 2020 09:00

Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Cofrestru

Merched Mentrus Mon a Gwynedd - Sgwrsio CYMRAEG

Merched Mentrus Mon a Gwynedd - Sgwrsio CYMRAEG

Maw, 3 Tach 2020 19:00

Merched Mentrus Môn a Gwynedd - CYMRAEG/ Anglesey & Gwynedd's Enterprising Women - WELSH

Cofrestru

Goroesi a Ffynnu mewn Byd Ar-lein / Surviving & Thriving in an Online World

Goroesi a Ffynnu mewn Byd Ar-lein / Surviving & Thriving in an Online World

Mer, 4 Tach 2020 12:00

Goroesi a Ffynnu mewn Byd Ar-lein / Surviving & Thriving in an Online World

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr lle cewch fanylion perthnasol i helpu'ch busnes chi a PDF Awgrymiadau Arfer Da Busnes!