Anogaeth, cefnogaeth a gofod i'ch busnes chi

Mae'r Hwb Menter yma i'ch helpu chi i gychwyn eich busnes. Rydym yn creu cymuned, gallwn ddarparu lle i chi weithio ohono, a gallwn roi cefnogaeth, i unrhyw fusnes mewn unrhyw sector. Sut allwn ni eich helpu chi?

Swyddfeydd Cyd-Weithio

Swyddfa cyd-weithio lle gallwch leoli’ch busnes am o leiaf 6 mis heb unrhyw gost i chi fel aelod o'r Hwb.

Darganfod

Cymuned Cychwyn Busnes

Dewch i adnabod unigolion eraill sy'n mynd drwy neu wedi bod trwy'r un siwrnai â chi. Cyfle i rwydweithio, cymdeithasu, rhannu syniadau, cydweithredu a chefnogi eich gilydd.

Cyngor a Chymorth Busnes

Manteisiwch ar ein cyfoeth o wybodaeth a blynyddoedd o brofiad. Gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch!

Gweithdai Addysgol

Ymestynnwch eich gwybodaeth gyda'n hamrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai cyffrous. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Miwtini

Rhaglen 12 wythnos sy'n ymdrin â phynciau amrywiol lle rydyn ni'n eich cefnogi i weithredu a chychwyn Miwtini yn eich bywyd eich hun trwy gychwyn eich busnes.

Darllen mwy

Digwyddiadau Sydd I Ddod

Covid-19: Sgwrs Cymuned Hwb / Hub Community Catch-Up

Covid-19: Sgwrs Cymuned Hwb / Hub Community Catch-Up

Mer, 12 Awst 2020 19:00

Covid19 a’ch busnes chi: Sgwrs Cymuned Hwb / Covid19 and your business: Hub Community Catch-Up

Cofrestru

Sut mae Blogio o fudd i'ch Busnes/How Blogging Benefits Your Business

Sut mae Blogio o fudd i'ch Busnes/How Blogging Benefits Your Business

Iau, 13 Awst 2020 17:30

Covid19 a’ch busnes chi: Sut mae Blogio o fudd i'ch Busnes /How Blogging Benefits Your Business

Cofrestru

Covid 19: Arwain Newid mewn Amseroedd Heriol/Leading Change in Challenging

Covid 19: Arwain Newid mewn Amseroedd Heriol/Leading Change in Challenging

Maw, 18 Awst 2020 10:00

Covid19 a’ch busnes chi: Marchnata E-bost gyda Mailchimp / Covid19 and your business: E-mail Marketing with Mailchimp

Cofrestru

Tanysgrifwch i’n cylchlythyr