Mae'r Hwb Menter yma!

Sefydlwyd yr Hwb Menter @ M-SParc i helpu CHI i ddechrau neu ddatlbygu eich busnes.

  • Logo Hwb MSParc Hub
  • Logo Hwb Conwy Hub
  • Logo Hwb Gwynedd Hub
  • Logo Hwb Dinbych/Denbigh Hub

The Enterprise Hub @ M-SParc has been set up to help YOU start or develop your business.

The Enterprise Hub is here!

Ffôn/Tel: 01248 858 070 – Ebôst/Email: post@hwbmenter.cymru